Prices


TIKI TREILER    DISCOUNT
Flatbed Trailer  
CE200-R 745 eur  700 eur
CS200-L 740 eur  
CS265-L 830 eur  
CS275-L 920 eur 885 eur 
CS300-LH 1100 eur 1020 eur
CP250-L 950 eur  
CP275-L 1070 eur  
CP300-L 1190 eur  
CP300-LH 1220 eur  
CP300-DL 1410 eur  
CP300-DLH 1480 eur  
CP327-L 1260 eur 1100 eur
Water transport  
BS300-L/jet 860 eur  
BS450-R 730 eur  690 eur
BS450-RW 780 eur  740 eur
BS450-L 795 eur
BS450-LW 840 eur
BS600-L 940 eur
BP750-L 1080 eur
BP750-LW 1140 eur
All prices with PVM